O nás

Vytvárame pracovné miesta

Dávame šancu pracovať ľuďom, so zvýšeným pracovným znevýhodnením, a to: ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ľuďom rôznych etník a menšín, ľudom, ktorí dlhodobo nepracovali, ľuďom, ktorí sa nevedia zamestnať pretože si neveria, ľuďom ktorí často nevidia svoje zručnosti alebo svoj najlepší produktívny vek už majú za sebou.

Zachovávame tradície

V ľudovej remeselnej tvorbe žije duša našich predkov a dejiny regiónu. Prenáša sa z generácie na generáciu, zachovávame ju pre naše deti. Mení sa dobou, celkovým vývojom a ľudskou tvorivosťou. Je to krásny okamih, keď rozprávajú ruky. Rozprávajú o tradičnej výrobe odevov – krojov, ako je šitie, zdobenie, vyšívanie, háčkovanie,... . Rozprávajú o výrobe šperkov napr. z korálok, rozprávajú o výrobe z hliny – keramike, o výrobe z prútia, o drevorezbe či o iných remeselných činnostiach. Každý výrobok z našej dielne je vyrábaný pôvodnou technikou, podľa pôvodných vzorov, strihov či výrobkov. Našou činnosťou chceme vrátiť remeslo ako také medzi ľudí, chceme učiť deti a mládež o našej ľudovej kultúre a organizovať tradičné vzdelávacie tvorivé dielničky pre školy napr. v rámci regionálnej výchovy, aby sme aj v našom regióne udržali to naše pôvodné a pekné.

Robíme svet lepším

Prečo robíme svet lepším? V súčasnej vzdelanostnej úrovni spoločnosti je nutné prispôsobovať sa novým, stále sa meniacim požiadavkám doby. Učenie je pre nás celoživotný dej. Získavať vedomosti a schopnosti, nadobúdať zručnosti, určovať svoje hodnoty, učiť sa správať a komunikovať v rôznych situáciách, či naučiť sa riešiť problémy – to všetko je našou najvyššou pridanou hodnotou a cieľom. Zvyšujeme tým nielen zamestnanosť a kúpyschopnosť v našom regióne, ale dávame obrovskú hodnotu začlenenia sa do spoločnosti, viesť pokojný a slušný život a k tomu možnosť rozvíjať svoju osobnosť a kreatívne myslenie.
usercart